عکسی یادگاری از حسین تهی با شادمهر عقیلی

عکسی یادگاری از حسین تهی با شادمهر عقیلی, عکس یادگاری حسین تهی با شادمهر عقیلی, عکسی یادگاری از حسین تهی